(06) - 29 28 74 73 info@autosleutelaanhuis.nl
Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden voor Autosleutel aan Huis

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://autosleutelaanhuis.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Autosleutel aan Huis. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autosleutel aan Huis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Autosleutel aan Huis.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Autosleutel aan Huis te mogen claimen of te veronderstellen.

Autosleutel aan Huis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Autosleutel aan Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Autosleutel aan Huis op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Belangrijke informatie

1. Schakelt u één van onze sleutelexperts in en zegt u de afspraak af terwijl de monteur al onderweg is? Dan brengen wij €35,- aan annuleringskosten in rekening.
2. Autosleutel aan Huis is volledig onafhankelijk van de merken die op onze website staan waar wij autosleutels voor maken, wij duiden enkel aan voor welke merken
wij autosleutels maken zonder hierbij iets met het merk zelf te maken te hebben of het merkenrecht van het merk te schenden.
3. Autosleutel aan Huis wilt nogmaals bedrukken dat er op onze website enkel gebruik van refererend merkgebruik wordt gemaakt.

algemene voorwaarden

Al jaren uw vertrouwde autosleutelmaker in Nederland.

Hoofdkantoor

Autosleutel aan Huis
Rielerweg 57
7416ZB Deventer
KVK: 77363116
BTW: NL003187629B35

Stuur een bericht

Ons werkgebied

×

Autosleutel aan Huis is op vakantie van 14 Mei tot 6 Juni.

Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 21 recensies
js_loader